Для педагогів

Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» запрошує шановних освітян до співпраці! Ми надамо Вам корисну інформацію про нові видання зі шкільного навчання, плани та розробки з курсів географії та історії. Ви отримуєте можливість стати співавторами у створенні навчально-методичної літератури. Ми пропонуємо придбати продукцію нашого видавництва зі знижками до 20% при заключенні договору

Детальніше
Геоінформаційні системи

Створення та впровадження аналітичних систем на базі цифрових карт

Географічно-інформаційні системи (ГІС) - це програмно-технічний комплекс, що забезпечує автоматизований збір, обробку, зберігання, аналіз, відображення і розповсюдження просторово-координованої інформації. Ця сучасна комп'ютерна технологія забезпечує інтеграцію баз даних та операцій над ними, таких як запит і статистичний аналіз, з потужними засобами подання даних, результатів запитів, вибірок і аналітичних розрахунків у наглядній, легко доступній картографічній формі.

Спеціальні засоби дозволяють проводити аналітичну обробку даних, а у більш складних випадках - моделювання реальних подій. Результати обробки також можна побачити на екрані комп'ютера. Наприклад, Ви можете оперативно прогнозувати можливі місця розривів на трасі трубопроводу, прослідкувати на карті шляхи розповсюдження забруднень та оцінити ймовірні збитки природному середовищу, розрахувати об'єм коштів, потрібних для усунення наслідків аварії. Іншим прикладом може бути задача оптимізації вартості перевезень вантажів між населеними пунктами з урахуванням характеристик транспортної мережі, об'єму перевезень та інших умов. Найбільш складні технологічні рішення включають в себе експертну підтримку і дозволяють отримувати на виході обґрунтовані висновки, придатні для прийняття конкретних рішень.

Для більшості типів просторових операцій кінцевим результатом є відображення даних у вигляді карти чи графіка. ГІС надає нові чудові інструменти, які розширюють і розвивають майстерність та наукові засади картографії. З їх допомогою візуалізація карт може бути легко доповнена звітними документами, тривимірними зображеннями, графіками і таблицями, фотографіями та іншими засобами, в тому числі мультимедійними.

Основні сфери застосування ГІС у народному господарстві - підвищення виробництва продукції, оптимізація її транспортування і збуту. Цифрові карти є надзвичайно важливою інформацією через низку послідовних факторів, таких як врожайність і тип посівів, тип механічної і хімічної обробки ґрунтів, просторовий розподіл хвороб культур і динаміка розповсюдження шкідливих комах. При наявності такої інформації відкриваються необмежені можливості аналізу, прогнозу і оптимізації діяльності сільгосппідприємств.

Використання муніципальних ГІС в управлінні господарством

Сучасне муніципальне господарство складається зі значної кількості управлінь та служб, які взаємодіють між собою. Більшість із цих муніципальних підрозділів має достатнє технічне забезпечення і веде ті чи інші бази даних, необхідні для його роботи. Наш досвід і напрацювання дозволяють об'єднати ці розрізнені бази даних і представити їх на загальній електронній карті міста чи міського району. Використання засобів електронної картографії разом із наглядним і комплексним представленням інформації про підлеглу територію дозволяє створювати зручні та ефективні інструменти для прийняття управлінських рішень.

На електронній карті міста може бути представлена наступна інформація:
Інфраструктура території, адміністративний поділ, органи управління.
Розміщення і стан муніципальних служб та об'єктів, в т.ч. водопровідна і тепломережа. Контроль та планування роботи служб та розвиток їх структури.
Транспортна інфраструктура, диспетчеризація міського транспорту, стан мережі шляхів і планування ремонтів, аналіз існуючих та планування нових маршрутів.
Об'єкти зв'язку і комунікації, стан комунікаційної мережі, планування ремонту і розвитку мережі.
Покриття території підприємницькою діяльністю: місцезнаходження ПП, фірм і т.п., організація поточних перевірок.
Геоінфраструктура торгівлі, громадського харчування та ін.
Промислові об'єкти та їх вплив на екологію.
Ведення на карті новобудов, планованих та перспективних об'єктів. Прив'язка до географічного об'єкту різноманітних матеріалів: фотографій, планів, креслень.
Формування звітів щодо стану підлеглої території, як за територіальними ознаками, так і за стандартними запитами.
Підготовка і проведення виборів. Формування списків виборців, меж виборчих дільниць.
Одним із окремих завдань є створення карти оперативної обстановки для управління муніципальними службами. Для вирішення цього завдання організується загальний сервер, який містить як звичайні дані, так і географічно прив'язані. Операторський центр приймає з різних каналів інформацію і вводить її в загальну базу даних для архівації та виводу на електронну карту міста чи району. Центр управління оцінює обстановку і приймає рішення щодо управління ресурсами і взаємодії з підлеглими підрозділами.

ГІС в управлінні транспортом та комунікаціями

Для забезпечення рентабельності та надійності перевезень ГІС дозволяє управляти інфраструктурою, складати графіки руху, використовувати в інформаційних системах для пасажирів, роботи аварійних служб, планувати обсяги перевезень та маркетинговій діяльності.

Застосування засобів роботи з просторовими географічними даними в поєднанні з наочним та комплексним відображенням інформації про транспортну систему дозволяє створити зручні та ефективні інструменти для прийняття управлінських рішень, оптимізації роботи як і окремих підрозділів, так і усієї транспортної системи в цілому.

За допомогою впровадженої системи можна відображати та вирішувати наступні задачі:
Детальна карта усієї мережі магістралей, їх інфраструктура, адміністративний поділ та органи управління.
Стан шляхових мереж та проведення ремонтних робіт, вантажні термінали та їх завантаженість, контроль за підпорядкованими службами та їх точне місце знаходження.
Покриття прилеглих територій промисловими об`єктами - основними споживачами транспортних послуг, їх потреби в рухомому складі за плановими замовленнями.
Допоміжну транспортну систему, об`єкти зв`язку та комунікації.
Ведення детальної інформації про пасажирські перевезення, маршрути та їх завантаженість. Проектування нових маршрутів, аналіз існуючих.
Аналіз транспортних потоків, завантаження вузлів та дільниць для збільшення економічної ефективності експлуатації мережі.
Відстеження розподілення рухомого складу за територіальними дільницями магістралей в режимі реального часу, можливість швидкого перегрупування, уникнення заторів, нагромадження порожняку та перевантаження вузлів.
Оптимізація комерційного використання рухомого складу, зменшення "холостого" пробігу, управління транспортним навантаженням.
Запобігання і усунення наслідків аварій, можливість швидкого виділення необхідних ресурсів.
Планування на карті нових об`єктів та шляхів. Прив`язка до географічного об`єкту різних матеріалів: фотографій, планів і т. д.
Формування звітів про стан керованої мережі, як за територіальними ознаками, так і за стандартними запитами.
Окрім цього, засобами геоінформаційних систем при допомозі GPS-технології можна здійснювати постійне відстеження за місцем знаходження, за рухом важливих чи небезпечних вантажів. Застосування супутникового позиціонування спільно з електронними картами (геоінформаційними системами) відкриває широкі можливості для створення апаратно-програмних комплексів управління та стеження за транспортними засобами. Поєднання GPS-приймачів з вимірювальною апаратурою, яка контролює стан магістралей, дасть можливість завчасно виявляти появу небезпечних ділянок, локалізувати ремонтні роботи та підвищити безпеку руху.

Рішення на базі GPS

Бортовий штурман (Де я знаходжусь).
Навігаційна система для водія на базі GPS пристрою, notebook-а і програмного забезпечення.
Виконує наступні задачі:
Відображення місцезнаходження автомобіля на електронній карті міста чи країни. Інформація про швидкість, напрямок руху.
Архівування пройдених маршрутів
Відслідковування відхилення від заданого маршруту руху.
Інформація про найближчі об'єкти по маршруту слідування (АЗС, СТО, пункти відпочинку)
Диспетчерські програми.
Реалізуються там, де необхідно контролювати рух автотранспорту підприємства. Структурно рішення можна представити у вигляді наступних частин:
Бортові прилади, що містять GPS, контролер, пам'ять, GSM/CDMA модем.
Встановлюються на машини, рух яких необхідно відслідковувати. Кожен прилад може програмуватись локально чи дистанційно на наступні задачі
Передача пройдених точок із дискретизацією по часу чи дистанції
Передача повідомлення при перетині межі контрольних зон. Зони задаються для кожного приладу окремо.
Видача по запиту інформації за вказаний проміжок часу із пам'яті пристрою
Запис усіх точок і подій у пам'ять пристрою
Приймаючий вузол. Комп'ютер, GSM/CDMA модем чи телефон.
Приймає інформацію, що передається бортовими приладами, розбирає її і записує у БД.
Зчитуючa точка на автобазі.
Комп'ютер і радіо модем. Знімає інформацію із бортових пристроїв, коли машини приходять на базу в кінці дня. Поміщає її у БД.
СУБД на базі MS SQL, MySQL, Access.
Зберігає інформацію про історію руху транспортних засобів, що відслідковуються.
Диспетчерські місця.
Робочі місця диспетчерів. Програмне забезпечення, що відображає інформацію про рух транспортних засобів. Під'єднується до БД для отримання інформації та посилки команд.
В ролі бортових пристроїв використовується обладнання фірми RCS (rcs.kiev.ua) Усе програмне забезпечення розраховано на роботу під операційними системами Windows 98/2000/XP.